Oprichtingsvergadering

Uit de notulen van de oprichtingsvergadering d.d. 23 september 2017

Aanwezig: Piet Kroft, Patrick Arts, Evert Voorn, Roel Reijnders.

De werkgroep ‘Vluchtelingen welkom in Venray’ heeft, mede door contacten met Stichting Welkom op weg die statushouders in Venray begeleidt, geconstateerd dat er behoefte is aan een noodfonds voor vluchtelingen die in aanmerking komen voor gezinshereniging, maar de overtocht van hun gezin niet kunnen financieren.
Vaak vlucht in eerste instantie alleen de man, omdat de reis te gevaarlijk is voor vrouw en kinderen.
Als er een aanvraag voor gezinshereniging is gedaan en die aanvraag is toegekend, dan kan men het gezin over laten komen. De kosten hiervan bedragen meestal € 500,– à € 1.500,–. Men moet dit zelf betalen.
Voor die gevallen waarbij Venrayse statushouders niet de middelen hebben en voor wie geen andere mogelijkheden om de overtocht te financieren beschikbaar zijn, willen wij een noodfonds oprichten.
We schatten in dat jaarlijks een zeer beperkt aantal mensen (niet meer dan 5) een beroep op dit fonds zal doen.

De stichtingsvorm is daartoe het meest geëigend.
Het stichtingsbestuur zal als taak hebben de middelen te beheren en te beslissen op aanvragen. De toetsing van die aanvragen zal door Stichting Welkom op weg worden gedaan.

Besloten wordt om over te gaan tot oprichting van een stichting.