Ontstaansgeschiedenis

Ontstaansgeschiedenis van Noodfonds Family4all Venray

Tijdens de onrust rond de oprichting van het AZC Blitterswijck begin 2016 hebben een drietal mensen vanuit het Mondiaal Platform Venray een werkgroep opgericht ‘Vluchtelingen welkom in Venray’.
Leden van de werkgroep waren o.a. aanwezig bij de binnenkomst van de eerste bewoners van het AZC. Verder voerden zij actie voor een positief beeld op de vluchtelingen.
Na verloop van tijd richtte deze groep (15 mensen) haar aandacht op statushouders die in Venray kwamen wonen. Ze werkten mee aan de totstandkoming van de samenwerking van de gemeente met Stichting Welkom op weg, die de begeleiding van de statushouders bij hun binnenkomst in Venray voor rekening nam. In 2017 en 2018 organiseerden zij o.a. ontmoetingsbijeenkomsten tussen statushouders en andere Venrayenaren.

Op aandringen van Stichting Welkom op weg werd gestart met een actie voor gezinshereniging.
Op 16 augustus 2017 opende de werkgroep deze actie door een grote wereldbol in het gemeentehuis op te blazen en daar tentoon te stellen. Bij deze gelegenheid ontving de werkgroep de eerste € 250,– uit handen van burgemeester Gilissen.

De wereldbol reisde daarna langs bijna alle Venrayse scholen om kinderen te informeren over de noodsituatie, vooral voor kinderen. Tegelijkertijd ondernam de werkgroep actie richting mogelijke sponsoren.

Zo verwierf de werkgroep in vrij korte tijd € 3500,– afkomstig van KBO Venray, AVOS Venray, Mondiaal Platform, Protestantse Gemeente samen met Moskee Venray, de Lionsclub en de Winkel van Sinkel.

Omdat de werkgroep zelf niet de verantwoordelijkheid wilde dragen voor het noodfonds en er inmiddels uitvoerig contact was geweest met de Venrayse service clubs, waarbij met name Roel Reijnders aanbood vanuit deze serviceclubs naar bestuursleden te zoeken.

Het bestuur is voortvarend aan de slag gegaan. Heeft een manier van werken ontwikkeld, de opstelling van statuten voorbereid en op 28 december 2017 de stichtingsakte van Stichting Family4all Venray laten passeren.