Home

Noodfonds Venray


Stichting Family4all Venray

De stichting heeft ten doel:
1. Ondersteuning van statushouders, welke woonachtig zijn in Venray en omstreken, in die situaties waarin kosten gemaakt moeten worden voor gezinshereniging en daaraan gerelateerde noodsituaties;
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid:
Zoals vermeld in de statuten: ‘de bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden’.

Overzicht van activiteiten tot nu toe:
Oprichtingsvergadering: d.d. 23 september 2017.
Fondsenwerving middels korte voordrachten en persoonlijke benadering.
Vaststelling van organisatievorm.
Bespreking van aantal aanvragen en toekenning van een aanvraag.

ANBI
RSIN: 858370773